Logo Bowen vereniging

Onderzoek

Bowentherapie is een fasciatherapie: er wordt gewerkt op het (myo)fasciale systeem van het lichaam. Eenvoudig gesteld: als mens zijn we eigenlijk een grote bindweefselboon met uitsteeksels. Het bindweefsel kan gezien worden als een groot 3-dimensionaal web waarin alle andere lichaamssystemen (bloedsomloop, ademhaling, zenuwstelsel enz) en weefsels (organen) een eigen plaats innemen. Aangezien dit uitgroeit vanaf het allereerste begin als een samensmelting van een zaadcel en een eicel is er sprake van een matrixvorm: het zit echt overal in, langs, omheen en doorheen. Het is een verbindend weefsel waarin communicatie met de hersenen plaatsvindt, doordat er gespecialiseerde zenuwcellen in liggen, die sensoren genoemd worden. Deze sensoren reageren op verschillende soorten prikkeling: beweging, druk, tast, temperatuur, rek enz. Hiermee vormen ze een werkbare ingang voor manuele therapieën, zoals de Bowentherapie.

Bij het gebruik van de term fascia wordt uitgegaan van de bredere definitie van fascia, zoals die gehanteerd wordt in de fascia research en niet de enger begrensde term zoals die in de medische anatomiewereld gehanteerd wordt. Dit leidt nogal eens tot spraakverwarring.

 

Stukje begeleidende tekst bij Youtube filmpje:
“ In het onderstaande YouTube filmpje wordt zichtbaar gemaakt wat al heel vaak in woorden is aangestipt: de specifieke - samengestelde - Bowentechniek heeft een hele bijzondere impact op het onderliggende weefsel. In het laatste gedeelte van de video is goed zichtbaar hoe de onderliggende fascia- en spierweefsels meebewegen op de dynamiek van de uitgevoerde techniek.
Deze video is gemaakt door Lisa Black en Col Murray van de International School of Bowen Therapy (ISBT), in samenwerking met Prof Dr. Klingler van het Fascia Research Instituut in Duitsland. Het Australian Research Consortium in Complementary and Integrative Medicine International ( ARCCIM) van de Technische Universiteit te Sydney is betrokken bij dit onderzoek. Centraal staat de vraag hoe op objectieve wijze de fysiologische effecten van Bowentherapie op fasciae in kaart te brengen zijn.
Dit filmpje is een prachtig resultaat hiervan!”